தரம் 8

Grade 8 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province

Grade 8 maths paper in tamil medium 2021 Northern province

Grade 8 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province Download Grade 8 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province Free PDF. Grade 8 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province Free PDF  Download PDF தரம் 8 இற்கான ஏனைய வினாத்தாள் தமிழ் கணிதம் ஆங்கிலம் சங்கீதம் விஞ்ஞானம்

Read More »

தரம் 8 சைவ நெறி வினாத்தாள் – அலகு 2 – ஆலய வழிபாடு

தரம் 8 சைவ நெறி வினாத்தாள் அலகு 2 – ஆலய வழிபாடு-1 இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கு அருள்புரியும் இடம் எது? மக்கள் மன ஒருமைப்பாட்டுடன் கடவுளை வழிபடும் இடம் எது? ஆலயம் என்பதன் பொருள் யாது? ஆலயங்கள் ஏன் முக்கியம் பெறுகின்றன? ஆலயம் சென்று இறைவனை வழிபடுவதன் முக்கியத்துவம் எவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது? ஆலய வழிபாட்டின் முக்கியத்துவத்தை கூறும் ஆற்றோர் கூற்று யாது? ஆலய அமைப்பு எத்தனை ஒத்ததாக காணப்படுகின்றது? மனித …

Read More »

தரம் 8 சைவநெறி வினாத்தாள் அலகு 1- கடவுள்

தரம் 8 சைவநெறி வினாத்தாள் அலகு 1- கடவுள் நாம் வாழும் உலகம் எத்தகையது? உலகம் செயற்படுவதற்கு காரணம் யாது? கடவுள் என்பதன் பொருள் யாது? கடவுளின் இயல்புகளை குறிப்பிடுக? உலக உயிரினங்கள் யாவும் யாருடைய குழந்தைகள்? கடவுள் எம்மை எவ்வாறு வழி நடத்துகிறார்? கடவுளின் உண்மைத்தன்மையை கூறும் நூல்கள் எவை? கடவுளின் உண்மைத்தன்மையை கூறும் உபநிடதம் எது? சாந்தோக்கிய உபநிடதம் கடவுளின் உண்மைத்தன்மை பற்றி யாது குறிப்பிடுகின்றது? இவ் …

Read More »